-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Averages\Extremes for day :February 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day   Temp     Wind    Gust    Rain    Max Temp   Min Temp  Av Hum  Av Baro    Av Dir    Wind run  Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01   -3.2C  03.0m/s  09.3m/s  01.8mm    -2.4C    -4.7C   093%   1015.2 hPa   070 (ENE) 257.2km  -10.2C         
 02   -2.6C  03.4m/s  08.7m/s  00.2mm    -1.3C    -4.7C   095%   1012.8 hPa   065 (ENE) 292.1km  -10.5C         
 03   -0.4C  02.7m/s  11.8m/s  05.8mm    01.8C    -2.3C   097%   1005.1 hPa   085 ( E ) 232.0km  -8.7C         
 04   -3.9C  00.1m/s  03.6m/s  00.0mm    -0.9C    -5.7C   090%   1014.7 hPa   256 (WSW) 007.8km  -7.2C         
 05   -0.2C  00.4m/s  05.1m/s  09.0mm    01.2C    -3.6C   097%   1014.1 hPa   186 ( S ) 030.1km  -3.6C         
 06   -5.1C  00.0m/s  01.5m/s  00.8mm    00.2C    -8.4C   095%   1015.6 hPa   269 ( W ) 000.1km  -8.4C         
 07   -0.3C  00.1m/s  03.6m/s  03.4mm    01.2C    -6.8C   097%   1009.6 hPa   174 ( S ) 004.8km  -6.8C         
 08   01.6C  01.0m/s  08.2m/s  02.2mm    02.7C    00.7C   098%   1001.8 hPa   155 (SSE) 082.5km  -2.3C         
 09   01.8C  00.9m/s  06.2m/s  07.0mm    02.5C    01.1C   097%   0998.9 hPa   181 ( S ) 077.7km  -1.3C         
 10   02.5C  00.9m/s  08.2m/s  05.2mm    03.5C    00.8C   096%   0991.7 hPa   180 ( S ) 079.5km  -1.9C         
 11   01.3C  00.4m/s  03.6m/s  04.2mm    02.6C    00.8C   098%   0993.4 hPa   070 (ENE) 032.9km  -1.4C         
 12   -1.6C  01.3m/s  06.7m/s  00.0mm    00.9C    -5.7C   091%   1005.4 hPa   303 (WNW) 111.2km  -7.0C         
 13   -0.7C  00.0m/s  02.1m/s  01.8mm    02.2C    -7.0C   097%   1008.1 hPa   145 ( SE) 003.6km  -7.0C         
 14   02.0C  00.6m/s  05.7m/s  00.0mm    04.5C    -2.1C   091%   1015.9 hPa   286 (WNW) 048.7km  -2.1C         
---------------------------------------------------------------------------------------------
  Averages\Extremes for the month of February 2019
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Average temperature   = -0.6C; diff from climate av: +4.8C
 Average humidity    = 95%
 Average dewpoint    = -1.4C
 Average barometer    = 1007.3 hPa
 Average windspeed    = 1.1 m/s
 Average gustspeed    = 1.8 m/s
 Average direction    = 82 ( E )
 Rainfall for month   = 41.4 mm; diff from climate av. :-1.6 mm
 Rainfall for year    = 99.0 mm; diff from climate av. :-4.0 mm
 Maximum rain per minute = 1.6 mm on day 05 at time 11:01
 Maximum temperature   = 4.5C on day 14 at time 15:57
 Minimum temperature   = -8.4C on day 06 at time 11:46
 Maximum humidity    = 98% on day 13 at time 23:52
 Minimum humidity    = 77% on day 14 at time 15:53
 Maximum dewpoint    = 3.2C on day 10 at time 13:54
 Minimum dewpoint    = -9.5C on day 06 at time 11:46
 Maximum pressure    = 1020.2 hPa on day 14 at time 10:01
 Minimum pressure    = 989.5 hPa on day 10 at time 07:56
 Maximum windspeed    = 7.2 m/s from 082( E ) on day 03 at time 05:07
 Maximum gust speed   = 11.8 m/s from 090( E ) on day 03 at time 06:16
 Maximum heat index   = 4.5C on day 14 at time 15:56
 Avg daily max temp :1.3C
 Avg daily min temp :-3.4C
 Growing degrees days :0.0 GDD
 Total windrun = 1260.3km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 00:12hrs ,ET :0.1 mm ,12.0 W/m
 02 00:18hrs ,ET :0.1 mm ,19.0 W/m
 03 00:00hrs ,ET :0.3 mm ,14.0 W/m
 04 01:12hrs ,ET :0.1 mm ,132.0 W/m
 05 00:18hrs ,ET :0.1 mm ,19.0 W/m
 06 00:24hrs ,ET :0.1 mm ,40.0 W/m
 07 00:18hrs ,ET :0.0 mm ,18.0 W/m
 08 00:18hrs ,ET :0.3 mm ,47.0 W/m
 09 00:42hrs ,ET :0.1 mm ,56.0 W/m
 10 00:48hrs ,ET :0.1 mm ,79.0 W/m
 11 00:36hrs ,ET :0.1 mm ,56.0 W/m
 12 01:00hrs ,ET :0.1 mm ,128.0 W/m
 13 01:06hrs ,ET :0.1 mm ,107.0 W/m
 14 01:48hrs ,ET :0.2 mm ,149.0 W/m
 15 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 16 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 17 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 18 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 19 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 20 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 21 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 22 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 23 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 24 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 25 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 26 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 27 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 28 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 29 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 30 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m
 Sunshine hours month to date= 08:48 hrs
 Sunshine hours year to date= 15:57 hrs
 Frost days= 10
 Ice days= 3
 -----------------------------------
 Daily rain totals
 -----------------------------------
 01.8 mm on day 1
 00.2 mm on day 2
 05.8 mm on day 3
 09.0 mm on day 5
 00.8 mm on day 6
 03.4 mm on day 7
 02.2 mm on day 8
 07.0 mm on day 9
 05.2 mm on day 10
 04.2 mm on day 11
 01.8 mm on day 13